член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Қызықты ұсыныстар

Ama­de­us Ac­ti­viti­es & En­terta­in­ment — бар­лық ақпа­рат бір де­рек көзден!

Біздің мүмкіндіктеріміз қонақүй мен ави­аби­летті қара­пайым брон­да­умен шек­телмейді. Сіздер бізден кон­церт­ке, шоуға, спорт­тық не­месе әлемнің басқа қала­сын­дағы кон­церт­тер­ге би­лет­тер са­тып ала ала­сыз­дар. AKZ­HOL TRA­VEL-ден бар­лық ақпа­рат­ты алып, өз уақытыңыз­ды үнем­деңіз, дос­та­рыңыз бен ту­ыс­та­рыңыз­ды таңдан­ды­рыңыз!

Би­лет­тер

 • Кон­церт­тер;
 • Мю­зикль­дер и шоу бағдар­ла­малар;
 • Те­атр­лар;
 • Спорт­тық оқиғалар.

Әуежай қыз­меттері

 • Күту зал­да­ры (VIP/CIP);
 • Ав­тотұрақ;
 • Көлікпен жеткізу қыз­меті.

Бос уақыт­ты өткізу & ойын-са­уық

 • Көрікті жер­лер мен мұра­жай­лар;
 • Экс­кур­си­ялар мен біркүндік са­пар­лар.

Сон­дай ақ:

 • Жолсілте­ме;
 • Ту­рис­тер үшін жал­пы ақпа­рат;
 • Негізгі көрікті жер­лер;
 • Ауа райын бол­жау;
 • Мей­рам­ха­налар;
 • Түнгі өмір;
 • Шо­пинг.

Бар­лық негізгі ту­ристік бағыт­тар. Бүкіл әлем бойын­ша 400 пункт. 8000 қыз­мет түрі қазірдің өзінде қол жетімді!

Сіз үшін ар­тықшы­лықтар:

 • Са­пар кезінде уақыт­ты көңілді өткізу.
 • Би­лет ке­зегінде тұрмай­сыз;
 • Би­летт­тер са­тылып кетті деп қамықпай­сыз!
 • Бәсе­кеге қабілетті бағалар!

Егер Сізде сұрақтар ту­ын­дап жат­са, ха­бар­ла­сыңыз!

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954