член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Авиа және темір жол билеттері

Akz­hol Tra­vel әуе және теміржол би­лет­терін брон­дау қыз­меттерін ұсы­нады. Біздің кәсіби ме­нед­жерлер сізге рей­стерді брон­дау кезінде көмек­те­седі, орын­дардың бо­луы ту­ралы ақпа­рат бе­реді, ұшу кес­тесін дұрыс жос­парлай­ды, тран­зиттік әуежай­лар­да ыңғай­лы бай­ла­ныс­тарды таңдай­ды:

  • Ха­лықара­лық және ішкі рей­стер­ге ави­аби­лет­терді ресімдеу және брон­дау;
  • Ло­укос­терлер­де би­лет­тер жа­зып бе­ру;
  • Ави­аком­па­ни­ялар­дың қосым­ша ақылы қыз­меттерін ресімдеу, оның ішінде он­лайн тіркеу, са­лон­дағы орын­ды брон­дау, нор­ма­тив­тен тыс ба­гаж, еріп жүрмейтін ба­ла, ар­найы та­мақта­ну және басқа да ақылы қыз­меттер;
  • Қазақстан темір жо­лына теміржол би­лет­терін үзінді көшірме;
  • Топ­тарды брон­дау;
  • Чар­терлік ұшу­лар­ды ұйым­дасты­ру.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954