Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Ұлыбритания

Ту­ристік рұқсат­на­ма:

 • Шақыру – қонақүй­ден кепілде­ме құжат;
 • Төлқұжат;
 • Фо­тосу­рет — 2 да­на, өлшемі 3,5 х 4,5 см, түрлі-түсті, ақшыл түсті фон­да;
 • Ағыл­шын тілінде қыз­меті көрсетілген жұмыс ор­ны­нан анықта­ма + соңғы 3–6 ай­дағы кірісі ту­ралы анықта­ма;
 • Ағыл­шын тілінде сту­дент­тер мен мек­теп оқушы­лары үшін оқу ор­ны­нан анықта­ма;
 • Банк­тен анықта­ма + соңғы 3–6 ай­дағы ақша құрал­да­рының ағымы ту­ралы банктік шот­тың көшірмесі;
 • Са­уал­на­ма;
 • Не­ке ту­ралы куәліктің көшірмесі;
 • Ба­лалар­дың туу ту­ралы куәлігінің көшірмесі;
 • Егер кәме­лет­ке тол­маған ба­ла ше­тел­ге ба­ратын бол­са, он­да ел­ден шығуға ата-ана­лары­ның но­тари­ал­ды рас­талған рұқсат қағазы ке­рек;
 • Үй кітап­ша­сының көшірмесі;
 • Кон­сулдық алым;

Қыз­меттік /Іскерлік:

 • Шақыру;
 • Төлқұжат;
 • Фо­тосу­рет — 2 да­на, өлшемі 3,5 х 4,5 см, түрлі-түсті, ска­нир­ленбе­ген, ақшыл түсті фон­да;
 • Банк­тен анықта­ма + соңғы 3–6 ай­дағы ақша құрал­да­рының ағымы ту­ралы банктік шот­тың көшірмесі;
 • Банк­тен анықта­ма + соңғы 3–6 ай­дағы ақша құрал­да­рының ағымы ту­ралы банктік шот­тың көшірмесі;
 • Ісса­парға жібе­ру ту­ралы бұй­рық;
 • Са­уал­на­ма;
 • Не­ке ту­ралы куәліктің көшірмесі;
 • Ба­лалар­дың туу ту­ралы куәлігінің көшірмесі;
 • Үй кітап­ша­сының көшірмесі;
 • Кон­сулдық алым.

Құжат­тарды тап­сы­ру елшілікте ал­дын-ала жа­зылу бойын­ша жүргізіледі. Елшілік қосым­ша құжат­тар мен мәлімет­терді та­лап ету­ге құқылы.

Рәсімдеу мерзімі: 5 жұмыс күнінен.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мырзабай Толганай
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 708 162 30 40
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954