Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский
Академиялық білім алу

Академиялық білім алу

Шет ел­де берілетін дәре­желер бе­делдігі көпжыл­дық бай дәстүрлер­ге, оқу та­лап­та­рының қатаң орын­да­лу­ына негіздел­ген. Бүгінгі таңда бірыңғай­ланған еуро­палық білім бе­ру мо­делі үш са­тыдан тұра­ды: ба­калавр (3–4 жыл), ма­гистр (1–2 жыл), ғылым док­то­ры (3–4 жыл).

Ака­деми­ялық білім бе­ру төмен­дегі ел­дерде ұсы­нылған:

Ұлыб­ри­тания

  • In­terna­ti­onal Ho­use Lon­don
  • Mal­vern Ho­use
  • Lon­don Scho­ol of Eng­lish
  • Re­gent Exe­cuti­ve

Ка­нада

  • St Gi­les In­terna­ti­onal Pla­tinum

Маль­та

  • Bell In­terna­ti­onal
  • EC

АҚШ

  • St Gi­les In­terna­ti­onal Pla­tinum
  • Фран­ция
  • CE­RAN Lin­gua In­tarna­ti­onal

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс